The leaf and stem mines of British flies and other insects
 

(Coleoptera, Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera)

by Brian Pitkin, Willem Ellis, Colin Plant and Rob Edmunds

 

Checklists

Coleoptera : Diptera : Hymenoptera : Lepidoptera

COLEOPTERA      
Buprestidae Chrysomelidae Curculionidae Rhynchitidae
     
DIPTERA      
Agromyzidae Anthomyiidae Cecidomyiidae Chironomidae
Dolichopodidae Drosophilidae Ephydridae Psilidae
Scatophagidae Sciaridae Syrphidae Tephritidae
     
HYMENOPTERA      
Tenthredinidae      
     
LEPIDOPTERA      
Acrolepiidae Alucitidae Batrachedridae Bedelliidae
Bucculatricidae Coleophoridae Cosmopterigidae Crambidae
Depressariidae Elachistidae Epermeniidae Eriocraniidae
Gelechiidae Glyphipterigidae Gracillariidae Heliozelidae
Incurvariidae Lyonetiidae Momphidae Nepticulidae
Pterophoridae Roeslerstammiidae Tineidae Tischeriidae
Tortricidae Yponomeutidae Ypsolophidae Zygaenidae


XHTML Validator Last updated 12-Sep-2015  Brian Pitkin Top of page